MERMER NEDİR ?

Bir kayacın oluştuğu ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarından farkı koşullar altında, katı durumlarını koruyarak katı halde geçirdikleri dokusal ve mineralojik değişim olan Metamorfizma sonucu kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Düşük oranda Magnezyum Karbonattan (MgCO3) meydana gelen bileşenlerin %90-98'i gibi büyük kısmını Kalsiyum Karbonat (CaCO3) oluşturur.

Mermerin çeşitli renkler alması yapısına dahil olan az miktarda demir veya diğer metal oksitlerindir. Bu mineraller arasında talk, mika, grafit, demir oksitler, pirit ve kuvars ilk sayılabilecek örneklerdir. Tarih boyunca birçok medeniyetin modernlik ve lüks olarak gördüğü mermer kullanımı ve işlemeciliği özellikle Anadolu’da hüküm sürmüş birçok medeniyette görülmektedir. Türkiye'deki mermer yatakları ve ocaklarının pek çoğu milattan önce Romalılar, Bizanslılar ve Yunanlar tarafından işletilmiş olması da bunun bir kanıtıdır.