GRANİT NEDİR ?

Sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesi olarak tanımlanan granit içerisindeki esas mineraller; feldspatın ortoklas ve az plajioklas ile kuvarstır. Bunun dışında mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de Granit içerisinde bulunabilmektedir. Granitin tam olarak nasıl oluştuğu netleşmiş değildir.

İki ana oluşum teorisi bulunan granit için kimi araştırmacı ana sıvının veya sıvı kristalin, kristalleşmesi sonucu oluştuğunu söylerken, başka bir kısım araştırmacı ise granitlerin; ana sıvının veya sıvı kristalin, kristalleşmesi sonucu oluştuğunu, granitlerin magma olmaksızın meydana geldiğini ileri sürer